Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι φοιτητές δίνουν το παράδειγμα

Οι φοιτητές της μαθήματος Οργανωσιακή Συμπεριφορά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εγγράφησαν ως Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιοχή: Αθήνα
Ημερομηνία: Μαίος 2016
Χρόνος προετοιμασίας: 10 ημέρες
Οργάνωση: Be My Hero – Γίνε ο Ήρωάς μου!
Συνδιοργάνωση: Φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σε συνεργασία με το ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ